Activiteiten

De stichting Kunst in Vrijheid is statutair opgericht op 25 mei 2018 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK-nummer 71732640.

Missie

KiV is opgericht in het voorjaar 2018, het jaar dat door het Nationaal Comité 4 en 5 mei werd uitgeroepen tot “Jaar van het Verzet” en heeft als doel:

 1. Eer te doen aan kunstenaars in verzet, als getoond vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog;
 2. De tentoonstelling in het Rijksmuseum “Kunst in Vrijheid” – geopend op 25 september 1945 door HM Koningin Wilhelmina – in herinnering te brengen;
 3. Aandacht te schenken aan de moedige inzenders van destijds die weigerden toe te treden tot de Kultuurkamer
 4. Het belang van vrijheid van kunst in al haar aspecten als grondrecht naar voren te brengen.

De stichting KiV stelt zich ten doel de volgende activiteiten voor te bereiden en te (doen) organiseren – in relatie tot haar statutaire doel:

1. Tentoonstelling(en) van werken van beeldende kunstenaars die

  • deelnamen aan de tentoonstelling in het Rijksmuseum in 1945;
  • voor 1940 door het Nazi-regime naar Nederland zijn uitgeweken;
  • door vervolging en beperking van meningsuiting na 1945 in totalitaire en niet-democratische regimes naar Nederland zijn gekomen;

2. Andere vormen van kunstuitingen, verband houdend met het voorgaande, zoals:

  • Toonkunst (toneel, foto/film/video, cabaret, dans, muziek);
  • Literatuur;
  • Lezingen en symposia;
  • Publicaties;
  • Overige communicatieve uitingen.