Algemene informatie

Kamer van koophandel nummer: 71732640
Statutaire naam: Stichting Kunst in Vrijheid
Statutaire zetel: Bussum
Adres: Kortenhoefsedijk 153, 1241 LZ Kortenhoef
Tel.: 035-6562255
Bankrek.nr.: NL98INGB0008569079
Fiscaal nr.: 858827761
E-mail: info@kunstinvrijheid.nl

Privacy verklaring:
Stichting Kunst In Vrijheid werkt conform een privacyprotocol.
U kunt deze privacyverklaring hier bekijken.

Het bestuur van de Stichting Kunst in Vrijheid is verheugd dat zij door de belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)