Doelstelling

De Stichting KiV stelt zich ten doel:

Het onderstrepen van het belang om in verzet te komen tegen maatregelen die de vrijheid van grondrechten beperken, d.m.v.:

– Het organiseren van een groot symposium met als onderwerp
“KUNST, EEN GRONDRECHT MET GRENZEN?”
Bekende kunstenaars, juristen en andere wetenschappers uit binnen- en buitenland zullen hun licht laten schijnen over het onderwerp.
De Stichting werkt hierbij samen met een aantal partners, o.a. de Universiteit van Amsterdam en het John Adams Instituut.
-Het symposium omvat een uitgebreid educatief project met scholen en de universiteit.
-Op het symposium zal aandacht worden besteed aan diverse kunstvormen, zoals beeldende kunst, dans en muziek; daarbij zullen kunstenaars aan bod komen die ook heden ten dage hinder ondervinden van censuur en dictatoriale regimes.

-Het is de bedoeling deze plannen te verwezenlijken medio 2020, het jaar dat we vieren dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven.

-Tegelijkertijd benadrukt de Stichting deze activiteiten te zien als een eerbetoon aan haar naamgever, de tentoonstelling ‘Kunst in Vrijheid’ 1945 in het Rijksmuseum en vooral aan de kunstenaars die daaraan deelnamen en hadden geweigerd toe te treden tot de Kultuurkamer.