Doelstelling

1. De stichting stelt zich ten doel:
a. Het (doen) initiëren van activiteiten en manifestaties die tot uiting brengen het belang om in verzet te komen tegen het (doen) beperken van maatregelen die de vrijheid van grondrechten beperken;
b. Het (doen) organiseren van een of meer kunst tentoonstellingen in de ruimste zin van het woord. De tentoonstelling moet de spanning verbeelden tussen kunst geconcipieerd en uitgevoerd in vrijheid in tegenstelling tot kunst geconcipieerd en uitgevoerd in onderdrukking.
c. Een tentoonstelling te organiseren mede ter herinnering aan de in het najaar van 1945 door het Rijksmuseum te Amsterdam georganiseerde tentoonstelling met dezelfde naamgeving; eventueel uit te breiden met een tentoonstelling van kunstenaars die voor 1940 uit Duitsland zijn uitgeweken naar Nederland in verband met de door hen ervaren vrijheidsbeperking, al dan niet gecombineerd met een tentoonstelling van kunstenaars die eveneens om redenen van vrijheidsbeperking heden ten dage in Nederland verblijven;
d. De kunst uitingen kunnen diverse kunstvormen omvatten als daar zijn onder andere beeldende kunst, podiumkunst, toonkunst, grafische kunst, literatuur en wat dies meer zij.
e. Het (doen) organiseren van lezingen, symposia en andere publieksevenementen; in samenhang en gelieerd aan lid a;
f. Het (doen) uitgeven van publicaties, en overige publieksuitingen in beeld, geluid en digitaal, verband houdende met het bovenstaande.

Bron: Statuten Kunst in Vrijheid, Artikel 3.1