Symposia nieuws

Kortenhoef, 24 maart 2020

Geachte heer, mevrouw,
Beste vrienden,
Conform het maandag bekendgemaakte overheidsbeleid tot afgelasting van alle evenementen tot zeker begin juni, zullen de symposia over “Kunst in (on)Vrijheid” op 13 en 14 mei in resp. Rotterdam en Amsterdam geen doorgang vinden.
Zo spoedig mogelijk na 1 juni zullen wij in overleg treden met onze sponsoren en donateurs over welke mogelijkheden nog voor ons open staan. Op grond daarvan zullen wij een beslissing nemen of we de activiteiten van de stichting aanpassen, uitstellen of afgelasten.
Wij zullen u daarover dan uiteraard nader informeren en vernemen tegen die tijd graag of u daarbij dan nog een rol wilt spelen als dat aan de orde is.
Voor al uw inspanningen en bemoeienissen tot nu toe zijn wij u zeer dankbaar.
Blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Kunst in Vrijheid:
Jaap Wertheim, Jeannette Kuhn, Kees Borrie, Karen Verstraete
Katja Beekman, Madelon Eekels, Marijn de Koning


Kortenhoef, March 24, 2020
Dear Sir, Madam,
Dear friends,
We hope all is well and you are healthy.
You will understand that following the decision of Dutch government to forbid all events until June 1 at the earliest, both symposia on “Art in Freedom” that were planned for May 13 and 14 in Rotterdam and Amsterdam respectively are cancelled.
As soon as possible after Juni 1 we will confer with our sponsors and other contributors about which options are still open to us. On the basis of that information we will take a decision whether to alter or postpone the activities of the foundation or cancel them altogether.
Of course, we will inform you about the results of such deliberations and we will then be interested to hear whether you will still be willing to cooperate if that is still applicable.
For the time being we would like to express our utmost gratitude for all your efforts and involvement shown up to now.
Stay healthy!
Best wishes,
Board of Foundation Kunst in Vrijheid:
Jaap Wertheim, Jeannette Kuhn, Kees Borrie, Karen Verstraete
Katja Beekman, Madelon Eekels, Marijn de Koning