Home


De Stichting Kunst in Vrijheid (KiV) is opgericht in 2018, het jaar dat werd uitgeroepen tot Jaar van het Verzet.

De Stichting heeft haar naam en inspiratie ontleend aan de tentoonstelling ‘Kunst In Vrijheid’ die op 22 september 1945 in het Rijksmuseum Amsterdam geopend werd door de toenmalige koningin Wilhelmina.
De tentoonstelling droeg deze naam omdat de deelnemende kunstenaars tijdens WO II hadden geweigerd toe te treden tot de door de bezetters ingestelde Kultuurkamer en toen, na de bevrijding, eindelijk weer in de openbaarheid (in vrijheid!) konden exposeren.

De Stichting KiV beoogt aandacht te schenken aan kunstenaars waar ook ter wereld die het niet was/is toegestaan hun kunstuitingen openbaar te maken ten gevolge van door bestuurders uitgevaardigde wettelijke verordeningen die zulks verbieden op straffe van vervolging.

Zij zagen/zien zich dientengevolge gedwongen hun kunst ondergronds, buiten de openbaarheid te vervaardigen en heimelijk onder de aandacht van het publiek te brengen.

Het kroonjaar 2020 – 75 jaar bevrijding – zal worden aangegrepen om vorm te geven aan de vele plannen die op dit moment in ontwikkeling zijn.