Home
Kunst-in-Vrijheid


Achtergrond

Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) werden door de Duitsers de in bezet Nederland werkzame kunstenaars om hun beroep te kunnen blijven uitoefenen verplicht toe te treden tot de zgn. Kultuurkamer. Deed men dat niet dan riskeerde men straf en was men niet in staat geld te verdienen en om in het dagelijks onderhoud te kunnen voorzien als kunstenaar. De niet toetreding werd gezien als een vorm van verzet.

De oorlog was nog maar nauwelijks ten einde of het Rijksmuseum heeft aandacht geschonken aan dit verzet door in september 1945 de tentoonstelling Kunst in Vrijheid te organiseren. De tentoonstelling waar van een kleine driehonderd kunstenaars een of meer werken werden tentoongesteld werd op 22 september 1945 geopend door H.M. Koningin Wilhelmina.

Het jaar 2018 is door het Comté 4 en 5 mei uitgeroepen tot het jaar van Verzet. Om opnieuw aandacht te schenken aan deze kunstenaarsuiting van verzet van weleer heeft de zoon (Flip Hamers Jr) van een van de deelnemers (Flip Hamers Sr) van Kunst in Vrijheid van wie een portretje tot de inzendingen behoorde het initiatief genomen de stichting Kunst in Vrijheid op de richten.


KULTUURKAMER

In 1942 verplichtte de Duitse bezetter beeldend-, podium- en toonkunstenaars, musici, schrijvers, dichters, lid te worden van de Kultuurkamer.
Bij weigering werd het hen verboden om hun beroep uit te oefenen en met hun passie naar buiten te komen, op straffe van vervolging. Ook betekende dit géén eten voor het gezin, géén materialen zoals verf, penselen, papier.


KUNST IN VRIJHEID

In 1945 werd deze overzichtstentoonstelling georganiseerd in het Rijksmuseum Amsterdam met als beschermvrouwe H.M. Koningin Wilhelmina, met werken van beeldend kunstenaars die hadden geweigerd toe te treden tot deze Nazi-organisatie. Onder deze verzetsstrijders was ook Flip Hamers met het door hem ingebrachte portretje van zijn 3-jarig zoontje Flipje.

JAAR van VERZET

Het jaar 2018 is het officiële Jaar van Verzet. Er doet zich de ideale gelegenheid voor om aandacht te besteden aan deze onderbelichte groep verzetsmensen die blijkbaar in de vergetelheid zijn geraakt.

(Klik hier om de flyer te downloaden)


KUNST IN VRIJHEID
moet het thema worden om blijvende aandacht te vestigen op deze vorm van verzet.


KUNST IN VRIJHEID
kan als een klassiek grondrecht worden gezien vergelijkbaar met de vrijheid van meningsuiting en als zodanig bescherming bieden aan alle beeldend en uitvoerend kunstenaars, waar ook ter wereld.

Website: www.kunstinvrijheid.nl – Email: info@kunstinvrijheid.nl

CONTACTFORMULIER